Bujosa i Rigo, Rafel
  Campos, 04-06-1919
  Prev. 26-05-1945
  Def. 15-06-1979
  Començà l’exercici del ministeri en la vila de Campos fins que l’any 1949 fou nomenat Vicari de Sta. Creu.i professor de Religió de l’Escola Nacional de Pesca. L’any 1963 fou nomenat Capellà del Monestir de la Concepció (Palma) Morí dia 15.06.1979 BOBM 1979 pàg. 199. Reus I, 239-240.