Burguera i Vidal, Cosme
  Santanyí, 30-03-1826
  Prev. 28-10-1856
  Def. 12-06-1909
  Formà títol de Patrimoni i fou ordenat prevere dia 28.10.1856. de 1870-1902 Vicari de Santanyí, quedant com Adscrit de la parròquia fins a la mort que li sobrevcingué dia 12.06.1909 BOBM 1909, 111; Sunyer 207-208.