Balili i , Pere
  Filipines, 16-07-1959
  Prev. 21-03-1989
  Def. ???
  Sacerdot de l’Església filipina que després d’haver fet estudis sobre la Història de l’església en la Universitat de Navarra, l’any 2016 ha rebut l’encàrrec de tenir cura pastoral dels filipins residents a Mallorca.