Arcas i Pons, Antoni
  Palma, 09-07-1879
  Prev. 23-09-1905
  Def. 18-02-1952
  Dia 08.06.1904 va fer títol de Patrimoni. De 1905 a 1912 Vicari de S’Esgleieta. 1913 1917 Primatxer en la parròquia de Santa Eulàlia. 1917-1944 Capellà de la Casa de la Misericòrdia. +18.02.1952 BOBM 1952 pàg. 182.