Amorós i Esteve, Pere
  Artà, 05-05-1894
  Prev. 18-12-1926
  Def. 1973
  Fou Professor del Seminari i Director de l’Escola Normal de Mestres. Escriví Catecisme Cíclic (sens data) Apuntes de Metodología de la Religió 1947 L’any 1956, quan es fundà el Convictori Sacerdotal, en fou el Director +1973 GEM 18 pàg. 297. BOBM 1918, 419; 1920, 10; 1921, 206, 238, 405, 407; 1930, 324.