Cabrer i Nicolau, Josep
  Palma, ???
  Prev. ???
  Def. 29-07-1920
  L’any 1901 fou nomenat rector de l’Església de sant Joan baptista de Palma. morí dia 29.07.1920. BOBM 1921, pàg. 15