Abraham i Bestard, Jaume
  Palma, 1876
  Prev. 15-12-1901
  Def. 25-12-1923
  L’any 1902 fou nomenat Vicari de Sant Llatzer (Pla de na Tesa) encara hi era l’any 1906. L’any 1920 era el Director de la Inclusa BOBM 1904, 65; 1906, 71; 1928,117.