Cabrer Lliteras, Jaume
  CL Ses Parres, 60
07500 Manacor
Illes Balears
Tlf.: 971 727 007
Càrrecs
Canonge EmèritLa Seu-Catedral - PALMA
JubilatJubilats -