Secretariat Diocesà de Confraries de Setmana Santa
  CL Seminari 4
07001 Palma
Illes Balears
Tlf.: 971 213 100
Correu: secretariatdeconfraries@bisbatdemallorca.com
Secretari
  Felio José Bauzà Martorell
Equip
Director:  Antoni Cañellas Borràs, CO
Vocal:  Jaume Rigo Matheu
Vocal:  José Fernández Ríos