Delegació per a les Causes dels Sants
  CL Seminari 4
07001 Palma
Illes Balears
Tlf.: 971 213 100
Correu: csts@bisbatdemallorca.com
Delegat diocesà
  Gabriel Ramis Miquel
Equip
Promotor de Justícia:  Nadal Bernat Salas
Notari:  Josep Adrover Vallbona