Delegació de Pastoral de la Salut
  CL Seminari 4
07001 PALMA
Illes Balears
Tlf.: 971 213 100
Correu: mayter53@yahoo.es
Web: http://pastoralsaludmallorca.es/
Delegat diocesà
  Mª Teresa González De Lara
Equip
Consiliari:  Antoni Burguera Cabrer