Delegació de Missions
  CL Seminari, 4
07001 PALMA
Illes Balears
Tlf.: 971 713 460
Correu: secretariademissions@bisbatdemallorca.com
Delegat diocesà
  Catalina Albertí Victory
Equip