20 de gener de 2018. Sant Fabià papa, sant Sebastià, sant Eutimi. Email Intranet  
 
19 de gener de 2018   La cúria felicita el bisbe sebastià en el dia de la seva onomàstica        18 de gener de 2018   Reobertura de l'església de sant francesc de paula de campos        17 de gener de 2018   Visita del bisbe sebastià a porreres        16 de gener de 2018   Nomenaments eclesiàstics        16 de gener de 2018   18 joves reben la confirmació a la parròquia de l'encarnació        
   
 
   LA CÚRIA FELICITA EL BISBE SEBASTIÀ EN EL DIA DE LA SEVA ONOMÀSTICA
El Vicari General, Mn. Antoni Vera, en nom dels presents, ha dirigit la felicitació al prelat.
   REOBERTURA DE L'ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC DE PAULA DE CAMPOS
Després d'una intervenció a la teulada i després d'una neteja i conservació curativa dels retaules i altres elements immobles.
 
   VISITA DEL BISBE SEBASTIÀ A PORRERES
El prelat va presidir l'Eucaristia per llavors dirigir-se a la Residència Parroquial.
   NOMENAMENTS ECLESIÀSTICS
El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha fet públic el nomenament eclesiàstic següent:
  Més notícies      
   
 
20-01-2018
SANT SEBASTIÀ
Patró de Palma. Missa a les 10:30 h a la Seu. Onomàstica del bisbe de Mallorca.
DELEGACIÓ D’ECUMENISME
Església ortodoxa, patriarcat de Moscú. A les 18 a l’Església de Santa Catalina de Sena.
PARRÒQUIA DE SANT SEBASTIÀ
Eucaristia amb motiu de la festa patronal presidida per Mons. Sebastià Taltavull. A les 12:30 h.

21-01-2018
DELEGACIÓ D’ECUMENISME
Celebració interconfessional amb la presència de totes les esglésies. A les 17 h a la Catedral de Mallorca.
BISBE SEBASTIÀ
Trobada del bisbe Sebastià amb la comunitat xinesa resident a Mallorca. A les 20 h.

22-01-2018
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
Curs de formació permanent del professorat de Religió: “Orígens i formació de la Sagrada Escriptura”, a càrrec de Mn. Joan Femenia. Al CEP d’Inca de 17 a 20 h.
RÀDIO MARIA
Laudes retransmesos des del Monestir de Santa Magdalena de Palma. A les 7:30 h.
DELEGACIÓ D’ECUMENISME
Església romanesa grecocatòlica. A les 19 h al Temple de Sant Elm.
PRESENTACIÓ LLIBRE
Presentació del llibre La formació del regionalisme catòlic a Mallorca (1840-1915), de Rafel Horrach. Hi participaran el bisbe Sebastià Taltavull, Antoni Marimon, Pere Fullana, Lleonard Muntaner i Rafel Horrach. A Can Alcover (C/ Sant Alonso, 24) a les 19 h.

23-01-2018
ARXIPRESTAT DE PONENT
Reunió a la parròquia de Puigpunyent a les 21 h.
DELEGACIÓ D’ECUMENISME
Església romanesa ortodoxa. A les 19 h al Monestir de la Concepció.
CURS DE FORMACIÓ BÍBLICA
A la parròquia de Santa Catalina Thomàs a les 20:30 h. Dirigida per Mn. Francesc Ramis Darder. Obert a tothom.

24-01-2018
ARXIPRESTAT DES PLA
Formació “Lectura contemplativa sobre Sant Marc”. A les 18 h a les Germanes de la Caritat de Vilafranca. A les 20 h a la rectoria de Petra.
UNITAT PASTORAL D’ANDRATX
Evangeli i vida. Estudi de l’Evangeli estil Pradosià. A les 21 h a la Rectoria d’Andratx.
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
Curs de formació permanent del professorat de Religió: “Orígens i formació de la Sagrada Escriptura”, a càrrec de Mn. Joan Femenia. Al CEP de Manacor de 17 a 20 h.
PARRÒQUIA DE LLUCMAJOR
Formació humana i cristiana: “Gestió d’emocions”. A les 20:30 h a la rectoria.
DELEGACIÓ D’ECUMENISME
Celebració de la Paraula a la parròquia anglicana a les 19:30 h.

25-01-2018
VICARIA EPISCOPAL PER A L’EDUCACIÓ
Reunió dels equips de pastoral al col·legi Corpus Christi.
MANS UNIDES
Projecció de la pel·lícula El corazón de África. A les 19:30 h al cinema Rívoli. Donatiu: 5 ¤ a benefici de projectes al Tercer Món.
RÀDIO MARIA
Celebració amb els religiosos de totes les esglésies cristianes al Monestir de Santa Magdalena a les 18:30 h.
PARRÒQUIA DE COSTITX
Festes entorn del 99 aniversari de la mort de la Venerable Margalida Amengual Campaner, cativa. Tridu eucarístic els dies 25, 26 i 27 a les 18 h. Exposició del Santíssim i Eucaristia.

26-01-2018
CREU DE L’AMOR SENSE LÍMITS
Pregària a l’estil de Taizé. A les 20:30 h a l’església de Sant Antoniet.
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
Curs: “Innovació i creativitat a la classe de Religió” a càrrec d’Óscar Alonso Peno. De 17 a 20 h al Seminari Nou.

27-01-2018
DELEGACIÓ DEL LAÏCAT
Jornada d’animadors de pastoral juvenil del SIJ. A Tortosa.
CASA D’ESPIRITUALITAT DE SON BONO
Recés en l‘esperit: “¿Hacia dónde va la Iglesia de Mallorca? Palabras para una profunda utopía”. A càrrec de Mons. Sebastià Taltavull. A les 19 h.
PARRÒQUIA DE SANTA CREU
Adoració eucaristica: Unitat dels cristians a les 11:45 h.
DELEGACIÓ D’ENSENYAMENT
Curs: “Innovació i creativitat a la classe de Religió” a càrrec d’Óscar Alonso Peno. De 9:30 a 13:30 i de 16 a 19 h al Seminari Nou.
IV CICLE DE LITÚRGIA I CANT CORAL
Al Monestir de Santa Clara. A les 18 h, eucaristia acompanyada per la Coral Sant Joan. Després, breu concert.
   
 
MULTIMÈDIA
 
 Programa Mosaic (14 de gener de 2018)Programa Església Notícia (14 de gener de 2018)Programa Mosaic (7 de gener de 2018)Programa Església Notícia (7 de gener de 2018)Programa Mosaic (31 de desembre de 2017)Programa Església Notícia (31 de desembre de 2017)
 
 
 Danilo de Urzeda: Un nou diaca per a l'Església de MallorcaLa tradició i la devoció a Sant Antoni a MallorcaBeneïts els vitralls i rosassa de la parròquia de Sant Bartomeu de SóllerLes teves vacances, a missionsBaltasar Morell és ordenat diaca a Santa Maria la Major d'IncaLliurats els premis del concurs de còmic "Atreveix-te a ser missioner"
+ vídeos           
   
Delegació de Catequesi    Delegació de Litúrgia i Ministeris Laicals    Delegació d'Ensenyament i Pastoral de centres de l'Església  
Delegació de Pastoral Juvenil    Delegació de Pastoral Caritativa i Social    Delegació de Pastoral del Turisme i Pastoral de la Carretera   
Delegació de Pastoral de la Salut   Delegació de Missions  Delegació de Família i Vida   Seminari Diocesà de Mallorca    Taller de Restauració
  Telèfons Adreces electròniques
 
Palau Episcopal
C/ Mirador, 5
Tel. 971 714 601   Fax 971 723 562
bisbe@bisbatdemallorca.com
Casa de l'Església
C/ Seminari, 4
Tel. 971 213 100   FAX 971 725 847
casaesglesia@bisbatdemallorca.com
Secretaria de Comunicació
C/ Seminari, 4
Tel. 971 214 601
mcs@bisbatdemallorca.com
Delegacions
Delegació d'Ensenyament i Pastoral de centres de l'Església   
Delegació de Catequesi    Delegació de Pastoral Juvenil   
Delegació de Pastoral del Turisme i Pastoral de la Carretera   
Delegació de Pastoral de la Salut
Publicacions
Full Dominical
Institucions
Catedral de Mallorca
 
  Bisbat de Mallorca 2018 Secretaria de Comunicació del Bisbat de Mallorca - Carrer seminari, 4 - 07001 Palma - ILLES BALEARS (ESPANYA)